Vikten av ett leende

För den som aldrig haft problem med tänder kan tandreglering verka handla om kosmetik enbart. Vi andra vet att det är mycket mer än så. Sneda tänder kan smärta och kan smärta i psyket därtill.

Att le och vara glad är ett känt begrepp. Ett leende betyder inte nödvändigtvis att bäraren är glad. Ofta ses det ändå som någon slags kvitto på glädje och positivitet. Alla som är glada vill ändå inte le. Orsakerna kan vara oändligt många förstås. En inte ovanlig orsak är den stora självmedvetenhet som kommer av vetskapen att tandraden är uppseendeväckande. Många av oss har dessa problem i större eller mindre omfattning. En del av orsakerna ligger i arv - man har medfödda problem eller problem som uppkommit då de permanenta tänderna kommit fram. Återigen andra har haft otur och råkat ut för olyckor som deformerat tänder eller gjort att de inte växt som tänkt var.

Värk och smärta till följd av felaktig tandställning

Inte alla med oregelbunden tandställning anser att det är ett kosmetiskt problem, och tycker man inte det är det självklart skönt. Men minst lika många har problem som inte är synliga men som känns desto mer. Felaktig tandställning leder lätt till svårigheter då man tuggar och kan yttra sig som smärtor i både tänder, mun och käke. Om problemen inte åtgärdas permanentas ofta värken. Leenden kommer inte lättare för den som lider av konstant värk i tänder, mun och käke, var så säker! Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det ur flera synvinklar är vettigt och bra att korrigera felaktiga tänder. Hälsan och humöret förbättras och man förhindrar att problemen blir värre i framtiden.

Metoder för tandreglering

Genom tiderna har den hjälp man kan få förbättrats betydligt. Från de tandställningar som mest fört tanken till tortyrinstrument har vi kommit långt. Idag finns inte längre någon somhelst anledning att lida. En korrigering tar alltid tid, det är sant. Den medför besvär och kräver engagemang hos både den som drabbats och hos tandläkaren. Resultaten blir däremot i det närmaste perfekta.

För de personer som är tillräckligt gamla för att själva sköta sin munhygien och som kan förstå syftet med tandreglering finns behandlingar. Precision kombinerat med mjuka ställningar och osynliga ställningar är melodin för dagen. Invisalign ger alla möjlighet att korrigera tänder som smärtar och orsakar besvär utan att ställningarna märks. Under behandlingen bärs ställningen hela tiden utom vid måltider och tandborstning. Efter behandling kan du glädjas åt korrekt placerade tänder utan smärta.

24 Jul 2020