En inflammerad visdomstand orsakar mycket smärta

Visdomständerna – vad är de egentligen bra för? Frågan ställs ganska frekvent och i synnerhet av de personer som får problem med sina. Det är nämligen inte alls ovanligt att man märker av sina visdomständer enbart så smärta från dem uppstår. En smärta som kan vara extremt intensiv och som – i många fall – kräver en operation där man avlägsnar tanden i fråga. Det ska vi återkomma till senare, men primärt så ska vi peka på tre tänkbara scenarion till varför en visdomstand börjar värka.

  • Den har drabbats av ett kariesangrepp. Precis som en vanlig tand kan drabbas så kan även en visdomstand få, som det heter i folkmun, hål.
  • Den växer fel. Det som är utmärkande för en visdomstand är att den ofta är vilsen. Den har ingen given plats i munnen och det innebär att dess rötter kan söka sig lite varstans. Något som gör ont och där den efterföljande operationen sällan blir en lättsam och munter historia.
  • Den är inflammerad: bakterier samlas i tandköttsfickorna runt tanden och leder till att den blir infekterad. En inflammation kan även drabba en visdomstand som ännu inte ”kommit fram” och även där så är det bakterier i munhålan som letat sig in i tanden. Här brukar feber, ett allmänt sjukdomstillstånd och värk vara tecken på att du drabbats en inflammaton. Men – här ska vi adderar en viktig sak och vi gör det i en egen punkt som följer:

En akut inflammation i en visdomstand kräver vård

Skulle du drabbas av en akut inflammation så är det viktigt att du direkt söker akut tandvård. Där kan nämligen följderna och konsekvenserna bli stora. Hur vet du då att det är en akut inflammation som du drabbats av? Jo, det finns några symtom som du kan leta efter och de ser ut som följer:

  • Kraftig smärta
  • Svårt att gapa
  • Svullnad under tungan
  • Svullnad i kinden på den sida där tanden sitter

Behandlingen här brukar ofta innebära att tanden i fråga tas bort och att man därefter under en period får fortsätta att besöka tandläkaren för att ta bort bakterier och för att rengöra området där tanden suttit. För hemmabruk och behandling så brukar man även få Hexident; en vätska som är bakteriedödande.

man har ont i tanden vid tandborstning