Fluor är viktigt för dina tänder

Oron för fluor har ökat och många – i synnerhet – småbarnsföräldrar har ställt sig skeptiska till användandet av detta. då det gäller tänder så finns det ett faktum som är svårt att bortse ifrån då det kommer till fluor: det stärker dem och det gör emaljen starkare. Det är därför som fluorsköljning erbjuds i skolan, det är därför som fluor finns i tandkrämen, det är därför som personer vars tänder ofta drabbas av hål eller av frätskador rekommenderas att skölja munnen med flour... Kort och gott: fluor är bra för tänderna.

Oron då? Ja, att flour och tänder gifter sig bar med varandra innebär inte att ämnet i fråga fungerar lika bra med andra delar av våra kroppar. Fluor har visat sig ge sämre hormonreglering, fluor har visat – genom forskning i framförallt USA – ge skelettcancer (framförallt hos unga pojkar och i synnerhet för bentumörer) och fluor har visat sig ge koncentrationssvårigheter. Därav oron och då fluor exempelvis finns i vårt dricksvatten så ställer sig många oroliga föräldrar frågan om det inte handlar om någon slags tvångsmedicinering och en pågående hälsofara?

Svaret är att det handlar om fluor i stora mängder och att de mindre mängder som vi får i oss inte alls är skadliga. Skulle du som förälder ge ditt barn – med en vikt på ungefär tio kilo – 600 tabletter med fluortabletter så skulle barnet definitivt bli förgiftat. Detsamma om du matade barnet med tre stycken tandkrämstuber. De mängder vi får i oss är inte farliga – exempelvis så har man sänkt halterna av fluor i dricksvattnet till att maximalt 1.5 mg/per liter får förekomma – och således så handlar det om, som vid allt annat, att låta det sunda förnuftet råda.

Vårt råd är alltså att man slår ifrån sig oron kring fluor och farorna som ämnet – återigen: i stora mängder!  - för med sig. Konsekvenserna av ett minskat fluoranvändande skulle bli så mycket värre. Man har bara en – två med mjölktänderna – uppsättning tänder och genom att regelbundet förse dem med fluor så har man också väldigt goda chanser att behålla dessa genom hela livet.

Det är bra att forskning görs och det är bra att man som förälder ställer sig skeptisk och intar en ifrågasättande position i vissa lägen; men i det här fallet så anser vi att man kan slappna av och släppa en del av oron.