När kollade du tänderna senast?

Långt ifrån alla uppskattar att gå till tandläkaren. Trots det är regelbundna besök det absolut bästa sättet att undvika framtida problematik och behov av mer invasiva behandlingar.

Att regelbundet gå till en tandläkare eller tandhygienist för undersökning är viktigt för att bibehålla en god munhälsa. Målet med besöken är att undersöka tänder, munhåla och käksystemet, för att på lång sikt undvika att tänderna förfaller eller att sjukdom uppstår i tandköttet, till exempel. Många tycker att det är obehagligt att gå till tandläkaren, eftersom undersökningar och behandling kan innehålla smärtsamma moment. Tandvårdspersonalen är dock vana vid att ta extra hand om besökare med tandläkarskräck, och ser till att du hela tiden är beredd på det som sker. Genom att få din mun undersökt ungefär en gång per år kan du undvika att drabbas av mer allvarliga problem, vilket i sin tur kan innebära mer avancerade ingrepp.

Vilka alternativ finns?

Vid en undersökning utförd av tandhygienist kan endast diagnoser som karies eller tandlossning fastställas. Om en tandhygienist misstänker att det finns andra typer av problem tillkallas en tandläkare som kan diagnostisera detta. Som patient i Malmö kan du vända dig till antingen Folktandvården eller en privat mottagning. Uppdelningen gör bland annat att behandlingar kan kosta olika mycket beroende på vilken vårdgivare du går till. Priserna inom Folktandvården regleras av det lokala landstinget, medan prissättningen är fri för privata aktörer. För barn och unga vuxna är tandvård gratis, vilket gäller fram till personen fyllt 23 år. Därefter underlättas kostnaden av det allmänna tandvårdsbidraget, fram till 29 års ålder.

27 Jan 2021