Hur mycket kostar det att dra ut en tand?

En tandutdragning kan komma att bli nödvändig av olika anledningar. Men med dagens teknik och bedövning kan det ofta ske ganska smärtfritt. Dessvärre kan det bli dyrt för plånboken.

Anledningarna till att man tvingas dra ut en tand kan vara en inflammation, omfattande kariesangrepp, tandlossning eller problem med en visdomstand. Tandläkaren försöker först och främst se om tanden går att rädda. Men ibland finns inte den möjligheten och att dra ut tanden är då nödvändigt. Det kan, med dagens teknik och bedövning oftast ske ganska smärtfritt. Det kan dock uppstå blödningar och svullnad i efterhand men oftast varar dessa inte länge. När väl beskedet om en tandutdragning når en är det ofta inte smärtan som får skon att klämma, utan snarare den ekonomiska biten. Att dra ut en tand kan kosta en hel del pengar, men visst ekonomiskt stöd finns att få.

Kostnader och allmänna bidrag

Normalt så kostar en tandutdragning mellan 1500 – 5000 kronor beroende på omfattningen. Kostnaden beror på hur komplicerad behandlingen är. Behöver man exempelvis göra ett kirurgiskt ingrepp kostar det mer. Ett bra tips är att be sin tandläkare om ett kostnadsförslag, så att inte räkningen sedan kommer som en chock. För att inte en tandutdragning fullständigt ska ruinera en så omfattas alla av ett statligt tandvårdsbidrag. Är man mellan 20–29 år eller över 75 år så får man 300 kr per år. Är man mellan 30–47 år får man 150 kr per år. Detta bidrag behöver man inte ansöka om, utan detta sköter ens tandläkare. Staten ser också till att hjälpa till ekonomiskt vid tandläkarbesök som kostar mer än 3000 kr. Vid en kostnad som övergår 3000 kr får man 50% ersättning. Om beloppet är större än 15 000 kr har man rätt till 85% ersättning.

Intyg för särskilt tandvårdsstöd

Något som kan vara bra att veta är att det finns ett särskilt tandvårdsstöd, för de som lider av sjukdom eller skada, att söka. Har man en sjukdom eller skada som orsakar skador på tänderna, såsom bulimi eller muntorrhet, så kan man alltså söka detta bidrag. För att få särskilt tandvårdsbidrag krävs ett läkarintyg. Detta läkarintyg är viktigt att på förhand fixa, då det skall tas med till tandläkaren. Att dra ut en tand är vanligtvis ganska dyrt, men är man medveten om sina rättigheter och om vilka bidrag man kan söka, så finns ekonomiskt stöd att få, och tandläkarbesöket behöver nödvändigtvis inte ruinera en.

30 May 2020