Högkostnadsskydd i tandvården

Ska du skaffa tandimplantat? Eller genomföra en annan dyr operation? Vissa ingrepp kostar en hel del och kan utsätta plånboken för rejäla påfrestningar. För de dyrare ingreppen har Försäkringskassan ett högkostnadsskydd. Det här innebär att du som till exempel skaffar tandimplantat bara behöver betala en del av kostnaden på egen hand. Du betalar då en del av summan till kliniken, som i sin tur får ersättning av Försäkringskassan.

Referenspris

Den ersättning du får beräknas utifrån ett referenspris som Försäkringskassan har satt för olika behandlingar. Om du till exempel väljer en väldigt dyr klinik i Stockholm för dina tandimplantat, får du fortfarande bara ersättning utifrån referenspriset. Alla kliniker har sina egna priser, och det är värt att tänka på att kliniker i storstäder som Stockholm och Göteborg ofta är lite dyrare.

Det här gäller dock bara om klinikens priser faktiskt är dyrare än referenspriset. Om du som bor i Stockholm kanske väljer att åka en bit till en billigare klinik (som har billigare priser än referenspriserna), ges bara ersättning utifrån de faktiska priserna.

Summor och procent

När du som patient, under en ettårsperiod, har fått åtgärder utförda som överstiger 3 000 kronor (enligt referenspriserna) träder högkostnadsskyddet in. Efter det här får du hälften av kostnaderna täckta där referenspriserna ligger mellan 3 000 och 15 000 kronor. För åtgärder som överstiger 15 000 kronor (som många tandimplantat gör till exempel), går Försäkringskassan in med 85 procent av kostnaderna.

Beräknas per år

När den första åtgärden, som är berättigad till ersättning, har utförts, börjar kostnadsskyddet räknas upp. Därefter räknas alla åtgärder in som utförs på patienten in i högkostnadsskyddet. Detta under ett års tid.

Eftersom det sker under ettårsperioder finns vissa möjligheter att planera sina ingrepp för att få rätt till så hög ersättning som möjligt. Till exempel kan det innebära fördelar att påbörja en ny period i kostnadsskyddet innan den förra har tagit slut. Gör man på så vis kan fler dyra åtgärder göras inom samma period och komma upp över 15 000 kronor enligt referenspriserna. Över den summan gäller, som ovan nämnt, att du som patient endast betalar 15 % av kostnaderna själv.

Det här skyddet har gällt i många år. Hur det ser ut om många år framöver kan vi bara spekulera kring. Kanske får Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm nya direktiv – det återstår helt enkelt att se. Lagar och regler förändras dock hela tiden, så se till att hämta uppdaterad information innan du till exempel börjar planera att påbörja en ny period eller liknande. Tala med din tandläkare.

15 Dec 2017