Hjälp vid akuta tandbesvär

Vård inom alla områden är en viktig samhällsfunktion. Hur är det att arbeta med akuta besök inom tandvården? Vilka egenskaper bör man ha? Vilka yrkesroller är det som arbetar med akutvård?

Akutmottagningar på sjukhus är en funktion som till och med annonseras med skyltar i städerna. Behovet av att snabbt få hjälp vid allvarliga eller livshotande skador och sjukdomar är högt prioriterat. När det kommer till akuta besvär gällande tänder så intar vi ett lite lugnare förhållningssätt. Men det innebär inte att det är mindre smärtsamt för patienten. Däremot så skiljer man på enklare och svårare besvär med tänder och munhåla. Vid kraftiga blödningar eller misstanke om käkskador ska man alltid uppsöka den vanliga akutmottagningen. Skulle det behövas så kommer man istället bli hänvisad till den akuta tandvården. Men en allvarligare skada som inte snabbt åtgärdas kan förvärras snabbt om den inte undersöks. Behöver man akut hjälp vid tandvärk så börjar man alltid med att ringa. Numret kan man hitta genom en enkel sökning på internet, eller genom att ringa sjukvårdsupplysningen. Om ett besök bokas så får man adressen dit man ska åka för att få hjälp.

Gör en provisorisk lagning

Vid akuta besök inom tandvården så är man ålagd att endast utföra åtgärder som är akuta och som tar så kort tid som möjligt. Därför är det vanligt att man gör provisoriska lagningar för att patienten ska kunna klara sig tills ett ordinarie besök. Man kan även som patient få utskrivet smärtstillande för att kunna hålla smärtan i schack. Det är även viktigt att vid patientens samtal kunna urskilja hur akut problemet är. Kanske är det något som behöver åtgärdas på sjukhusets akutmottagning eller så får patienten vänta till en ordinarie tid. Den som tar emot samtalet behöver vara lite av en detektiv för att kunna prioritera.

Yrkesroller och kvaliteter

Det kan vara lite olika upplägg vid akuta besök beroende på tidpunkt och vem som tar emot. En tandläkare finns alltid på plats men det kan även finnas övrig personal som tandsköterska och receptionist. Alla yrkesroller som kan hjälpa till vid akuta besvär för att antingen kunna mildra dessa eller assistera tandläkaren. Som person bör man vara lite extra mild och inkännande. Men samtidigt bör man kunna sätta gränser och med varsam hand styra patienten mot rätt beslut. Man måste kunna prioritera de patienter som mest behöver hjälpen. Därför bör man även kunna vara sparsam med tiden för varje besök.

8 Sep 2020