Har tandläkare rätt att sjukskriva?

Att läkare kan sjukskriva personer vet alla. Men vad gäller andra yrkesgrupper? Har tandläkare rätt att sjukskriva?

Vid stora ingrepp av en tandläkare kan smärta och obehag ligga kvar ett par dagar. Beroende på vad man jobbar med kan detta alltså påverka möjligheten att utöva sitt yrke. 

Styrs av Socialstyrelsen

Det är Socialstyrelsen som avgör vilka som får sjukskriva personer. Generellt krävs ett läkarintyg för att Försäkringskassan ska godkänna sjukskrivningen. Enligt de allmänna råden från Socialstyrelsen framgår att ”endast läkare” får lämna dessa intyg men även ”i vissa fall tandläkare”. 

Hur gör jag om jag behöver vara sjukskriven?

I första hand bör du prata med din tandläkare om du kan bli sjukskriven av den personen. Om detta inte är möjligt kan du kontakta en hälsocentral och boka en tid med en läkare. Det är i detta fall läkaren som avgör ditt allmäntillstånd och utifrån det avgör om du behöver vara sjukskriven och i så fall hur länge. 

Sjuk i en vecka utan läkarintyg

Du har alltid rätten att sjukskriva dig själv under 7 dagar (helgdagar inräknade) utan att något läkarintyg krävs. Det är på åttonde dagen som arbetsgivaren kan kräva in läkarintyg. Men det är inte förrän efter två veckor som ersättning ges från Försäkringskassan. 

Genom att prata med sin arbetsgivare kan det alltså vara möjligt att vara hemma upp till två veckor utan att något läkarintyg krävs. På så sätt behöver man inte heller skicka in intyg till Försäkringskassan och begära sjukersättning från dem. 

Om du sjukskriver dig själv får du 80 % av lönen under de första två veckorna. Det är i detta fall arbetsgivaren som betalar denna lön. Därefter ges eventuell ersättning av Försäkringskassan (förutsatt att du blir sjukskriven). Ersättningen beräknas på hur stor del du blir sjukskriven. Det kan exempelvis vara 25 % eller 50 %.  

Läkarintyg och sjukskrivning behöver inte betyda sjukkassa

Många förutsätter att ett läkarintyg som påvisar behov av sjukskrivning alltid innebär sjukkassa från Försäkringskassan. Men man bör vara medveten om att det inte finns någon 100 % koppling mellan detta. 

En läkare eller tandläkare skriver intyget som sedan skickas in till Försäkringskassan. De gör sedan en egen bedömning i fallet vilket ofta ligger i linje med sjukskrivningen. Men det finns även tillfällen då Försäkringskassan väljer att neka ersättning. I detta fall menar de att personen kan stå till arbetsmarknadens förfogande trots den smärta eller de problem som personen har.

27 Dec 2019