Flera anledningar till att ha tandställning

Tandställning är inte bara till för barn. Idag är det också många vuxna som väljer att reglera sin tänder senare i livet. En tandreglering kan göras av både praktiska och estetiska skäl.

Hos barn är det tandläkaren som brukar upptäcka om tandreglering behövs, och vanligtvis sker detta i samband med att de fasta tänderna börjar komma upp. Ofta handlar det då om olika slags bettfel som kan göra det svårt att tugga eller bita men även som gör att man får små sår i gommen då tänderna i käkarna går ihop fel. Några av de vanligare bettfelen är underbett, öppet bett och överbett. Vid ett överbett står tänderna i den övre käken ut markant framför tänderna i underkäken och man kan ha svårt att stänga munnen ordentligt. Detta kan också får till följd att man slår ut eller skadar tänder om man skulle ramla eller håller på med idrott.

Estetiska skäl är också viktiga att ta hänsyn till

Det händer att personer är så missnöjda med sin tänder att de undviker att le eller håller en hand för munnen då de drar på smilbanden. I sådana lägen bör man överväga att reglera tänderna av estetiska skäl. Tandreglering för barn är gratis men som vuxen så måste man själv stå för kostnaden av behandlingen om den inte anses nödvändig. Det är tandläkaren som bestämmer om den är nödvändig och om man då ska kunna söka ersättning från försäkringskassan genom högkostnadsskyddet med mera. Ibland måste man som en inledande del i en implantatbehandling reglera sina tänder för att ge plats åt de nya tänderna. Man kan också behöva flytta på tänder som sitter för tätt så att det ska bli lättare att komma åt när man rengör dem.

Tandvårdsklinik specialiserad på ortodonti

Det är ofta lättare och mindre komplicerat att reglera tänderna på barn, och en vanlig tandläkare brukar klara av utföra proceduren. Som vuxen bör man istället gå till en klinik specialiserad på ortodonti. Detta för att behandlingen på vuxna är mer komplicerad och måste anpassas efter individen då tänderna redan har funnit sin plats och inte är lika lätta att flytta på. En behandling på vuxna följs också ofta av extra kontroller samt efterbehandling med exempelvis en skena som man har på natten tills dess att tänderna har stabiliserat sig. Annars finns risken att tänderna går tillbaka till ursprungsläget. Att reglera tänderna som vuxen tar därför lite längre tid.

2 Nov 2020