Att starta eget som tandläkare

Vissa personer drivs åt att starta eget. Som anställd tandläkare finns en risk att man inte alltid känner sig uppskattad, eller som att man inte kan ifrågasätta saker. Det här är såklart inget unikt för tandläkare som yrkesgrupp, utan gäller i princip alla yrken. Idag kan tandläkare faktiskt starta sin egen klinik i Sverige – något som inte var möjligt en relativt kort tid tillbaka.

tandläkarmottagning

Var beredd på att det är lugnt i början

I början av din verksamhet kan det vara lugnt – väldigt lugnt. En hel del marknadsföring kan krävas för att kunderna faktiskt ska börja komma in. Förutom marknadsföring krävs – just det – tid, för att bygga upp en stabil kundbas. Många kliniker väljer att locka med gratis undersökningar för att få stadiga kunder. Man bör dock inte räkna med att dessa undersökningar är en investering som betalar tillbaka sig på en gång. Med all säkerhet är det dock något som ökar medvetenheten om din klinik. Skillnad är det givetvis också om du öppnar en klinik på en mindre ort, än om du till exempel gör det i Solna, strax utanför centrala Stockholm. Läs mer här om tandläkare i Solna.

Är franchise något för dig?

Att, helt på egen hand, öppna en tandläkarklinik kan vara ganska tufft. Många väljer att bli en del av ett större nätverk för att på så sätt kunna få lite stöd vid en uppstart. Det finns aktörer som har kliniker över hela landet – i Solna, Malmö och i Umeå, till exempel. Givetvis är det dock inte gratis att vara franchisetagare. Det här stödet som ges kommer naturligtvis till ett pris – dock ett pris som många anser att det är värt att betala.

Ha framförhållning

Många tandläkare har säkerligen upplevt att det blir väldigt stressigt inför ett öppnande. Att det blir i alla fall lite stressigt är nästan ofrånkomligt, men åtminstone kan man göra det så smärtfritt som möjligt genom att ha en god framförhållning. Det som kan dra ut på tiden är exempelvis ombyggnation av lokalen. Se därför till att välja en firma med goda referenser och ge dem gott om tid att utföra jobbet. Annars finns en risk att allting inte är klart vid öppnandet – vilket är en stressfaktor i sig.

Studera konkurrens och kunder

Att öppna en klinik på fel plats kan göra att du behöver lägga ner enormt mycket tid, som du kanske inte hade behövt göra annars. Väljer du en väldigt liten ort, där det redan finns två eller tre tandläkare, kan det bli svårt att få affärsverksamheten att rulla igång. Väljer du däremot till exempel Solna, som omgärdas av folktäta Stockholm och Sundbyberg, finns ett betydligt större kundunderlag. Givetvis finns rent praktiska saker att ha i åtanke också. Kan du tänka dig att flytta till en ort för att det är där det finns bäst möjligheter att starta verksamheten? Eller känner du att måste bo i t.ex. Solna?

23 Jan 2018